Degalu sąnaudas

Degalu sąnaudos ir Aktyvatorius

Prie Aktyvatorių pastatymo automobiliuose reikalinga stebėti sekančias normas:

     Automobiliams su sąnaudomis iki 12 litru ant 100 km reikalingas —   1 Aktyvatoriaus komplektas (2 Aktyvatoriai)

      Automobiliams su sąnaudomis iki 12 litru iki 17 litru ant 100 km — 1,5 Aktyvatoriaus komplektas (3 Aktyvatoriai)

     Automobiliams su sąnaudomis daugiau negu 17 litru ant 100 km — 2 Aktyvatoriaus komplektas (4 Aktyvatoriai)

     Sunkvežimiams — 3 Aktyvatoriaus komplektai (6 Aktyvatoriai)

 

 

DEGVIELAS PATERIŅŠ